Polgárőrség

A község jó közbiztonságát és nyugalmát féltő és azért cselekedni akaró emberek alapították meg a helyi polgárőrséget.

A járőrözéseken túl rendezvények biztosítását végzi. Tagjai részt vesznek minden olyan közösségi munkában amely segíti a község épülését.
A polgárőrség mint egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
Az eltelt év eseményei igazolják eme tevékenység szükségességét. Az egyesület tagjai pontos, jó munkával egymással együttműködve végzik feladataikat.

A polgárőrség létszáma: 31 fő

Az Egyesület tisztségviselői:

Elek Gyula - elnök
Rózsay Ernő - alelnök, titkár

Zubogy Polgárőrsége Egyesület irodájának címe: 3723 Zubogy, Szabadság út 56.
Telefonszám: +36 30 621 23 58
Járőr telefonszám: +36 30 621 23 59